Hospice De Luwte De Luwte Thuis

Aanmelding

Hoe gaat de aanmelding:

Als aanvullende zorg op de aanwezige mantelzorg noodzakelijk wordt, kunt u of uw naaste contact met ons opnemen. Wij kunnen dan met u een afspraak maken voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt uitgelegd wat de vrijwilligers voor u zouden kunnen betekenen en samen met u wordt dan gekeken wanneer u onze hulp wenst en of dat door ons te realiseren is. Ook houdt de coördinator/directie contact met u en de vrijwilliger(s) tijdens de zorgperiode en zal de inzet en de zorg achteraf met de mantelzorgers worden geëvalueerd. De coördinator en de directie zijn ondersteunend, begeleidend en indien nodig sturend aanwezig en vast aanspreekpunt voor de zieke, familie, vrijwilligers en de specialistische zorgverleners.

NB: Aanmelding kan ook gebeuren door de aanwezige professionele thuiszorginstelling , maatschappelijk werk, ziekenhuis of huisarts.

 

Webdesign en sponsoring door RETO Copyright 2019, Stichting Hospice De Luwte