Hospice De Luwte De Luwte Thuis

Vacatures

Stichting De Luwte Thuis zoekt:

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg bij mensen thuis
(v
oor de regio Soest, Soesterberg, Lage Vuursche en Baarn)

Als vrijwilliger zorg je voor rust en aandacht voor de zieke en zijn of haar naasten op basis van medemenselijkheid. Je ondersteunt de familie, vrienden en kennissen zodat zij de zorg aan de zieke thuis vol kunnen houden. De vrijwilliger is op de achtergrond aanwezig en stemt zijn aanwezigheid per thuissituatie af op wat er nodig of gewenst is. Je bent een belangrijke steun voor de zieke, diens familie en andere mantelzorgers. Als vrijwilliger voer je geen medische of verpleegkundige handelingen uit.

Als vrijwilliger in de palliatieve terminale zorg thuis vragen wij dat je;

  • open staat en respect hebt voor de emoties van de zieke en de mantelzorgers;
  • evenwichtig bent en eigen grenzen kunt aangeven;
  • je aanwezigheid kunt afstemmen op de thuissituatie en om kunt gaan met onverwachte situaties;
  • eigen ervaringen met stervenden voldoende hebt verwerkt;
  • eerlijk bent, vertrouwen kan geven en ontvangen;
  • open kunt luisteren;
  • zelfstandig kunt handelen en kunt samenwerken met anderen.

Om de gehele organisatie goed te laten functioneren is het nodig dat je als vrijwilliger flexibel en collegiaal bent, bereid bent training en (bij)scholing te volgen en goed bereikbaar bent. De tijden van inzet thuis zijn afhankelijk van het verzoek van de zieke of mantelzorgers en worden in onderling overleg vastgesteld. Uitgangspunt is dat je als vrijwilligers beschikbaar bent voor dagdelen van 4 uur. De zorg wordt ook in avond en nacht geleverd.

Algemene informatie

Voordat je start als vrijwilliger bij De Luwte volg je een meerdaagse verplichte training. Aanvullende training en thema-dagen vinden daarnaast jaarlijks plaats. Ook neem je deel aan het periodieke vrijwilligersoverleg.

Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
Voordat je kunt starten als vrijwilliger volg je een meerdaagse verplichte basistraining. Voorafgaand aan de training vinden o.a. informatiebijeenkomsten, individuele gesprekken en een kennismaking met dergelijk vrijwilligerswerk door het meelopen in het hospice plaats.

Heb je interesse in het vrijwilligerswerk bij De Luwte Thuis?
Voor informatie kun je contact opnemen met:
Wilma Mout
w.mout@deluwte.nl
035-6039450
Tel.: 06 - 53 74 90 92

 

 

Webdesign en sponsoring door RETO Copyright 2019, Stichting Hospice De Luwte