Hospice De Luwte De Luwte Thuis

Kennismakingsavond De Luwte Thuis geslaagd

18-07-2013

Donderdag 4 juli hield De Luwte Thuis een kennismakingsavond voor verwijzers. Aanwezig waren verschillende disciplines uit de professionele zorg, zoals wijkverpleegkundigen, transferverpleegkundigen, pastoraal werkers en managers van zorginstellingen etc.

Marja van der Vorst, directeur van De Luwte, waar De Luwte Thuis onder valt, opende de avond. Zij sprak over het ontstaan van de behoefte om naast het hospice ook in de thuissituatie  vrijwillige ondersteuning aan mantelzorgers in de palliatieve terminale fase te geven. Vorig jaar oktober is dit van start gegaan. Ze benadrukte hoe belangrijk het is dat de professionele zorg, die doorgaans eerder in het gezin aanwezig is, bekendheid geeft aan deze ondersteuning voor de mantelzorger.

Froukje Sluiter coördinator van De Luwte Thuis gaf een presentatie over wat De Luwte Thuis inhoudt, wat de taak van de vrijwilliger is en hoe het  traject van aanmelding tot zorginzet verloopt. De Luwte Thuis biedt hulp en ondersteuning  aan mantelzorgers, die de zorg hebben van de zieke, die graag thuis wil sterven en een levensverwachting van max. 3 maanden heeft. Als de zorg zwaarder wordt en de mantelzorger wil de zieke niet meer alleen laten, maar wel graag  boodschappen wil doen, in de tuin wil werken of een vriend(in) wil bezoeken kan de inzet van een vrijwilliger uitkomst geven . Ook als de nachten te zwaar worden en er behoefte is om eens een nacht door te slapen, kan de vrijwilliger ingezet worden. De vorm van hulp, die geboden wordt, is niet ter vervanging van professionele zorg, maar uitsluitend ter ondersteuning van de mantelzorger en zieke. Het is een aanvullende zorg, die kosteloos is en wordt gegeven in de plaatsen Baarn, Lage Vuursche, Soest en Soesterberg.  Stichting  De Luwte Thuis heeft nog behoefte aan  nieuwe vrijwilligers. Begin  oktober vindt er weer een introductiecursus plaats. Bij interesse kan er contact opgenomen worden met Froukje Sluiter: 06-30189317 of per email: f.sluiter@deluwte.nl

De avond werd aangevuld met een lezing van Bert Buizert van Stichting STEM,( staat voor: sterven op je eigen manier), die  inzicht gaf in hoe mensen zich kunnen  verhouden tot hun eigen sterfelijkheid.

Nieuws overzicht
Webdesign en sponsoring door RETO Copyright 2020, Stichting Hospice De Luwte